För att öppna upp för nya applikationer skulle Mabema vilja utreda möjligheterna till realtidsguidning av robotar med hjälp av 3Dkamerateknik. En robotmonterad 3D-sensor kan användas för att skapa sig en bild av omgivningen och möjliggöra kollisionstester och rörelseplanering efterhand vilket kan minska behovet av förprogrammerade positioner vid t.ex. bin picking. Nytagna bilder kan användas för att guida roboten ned i pallen utan att krocka med intilliggande objekt eller pallkragar. 

Cykeltider är ofta mycket tidspressade i robotceller och därför behöver rörelserna till och från plocket utföras optimalt. Realtidsguidning möjliggör dynamisk anpassning av rörelser vilket kan optimera tiderna ytterligare. I dagsläget sker guidningen av att man tar bilder som via bildbehandling ger positioner av objekt till en robot som sedan utför förprogrammerade instruktioner. 

Uppgift

Utreda möjligheterna till realtidsguidning av robotar med hjälp av 3D-kamerateknik. Med utgångspunkt i tillgänglig kodbas på Mabema för bin picking och hinderdetektion avgöra om det på ett robust sätt går att guida en robot ända fram till grepposition med färre förprogrammerade positioner än i normalfallet. En del av uppgiften är att utreda vilka realtidsprestanda som kan uppnås på relevant hårdvara.

Projektgenomförande

Exjobbet genomförs på Mabema AB, i företagets lokaler i Jägarvallen, typiskt med akademisk handledare och examinator från Linköpings Universitet. Mabema kan bistå med teknisk handledning. Miljön är Visual Studio/C#.

Ansök via formuläret här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.