Världens mest noggranna och automatiska metod för travmätning av massaved och timmer.

Vårt GPV-system introducerades på marknaden 2015 och använder avancerad kamerateknik, lasertriangulering, bildbehandling och AI för att noggrant mäta travvolymen av rundvirke. GPV-systemet mäter travens fastvolym under bark (m³fub) och delresultat som höjd, längd, bredd, fastvolymprocent och diameterfördelning.

År 2024 levererar vi vårt 12:e GPV-system och mäter in över 10 miljoner m³fub per år.

Kvalitetsbedömningen görs idag via Biometrias fjärrmätningscentraler men vi driver metodiken av travmätning framåt mot full automatik. Under 2024 lanseras AI-metoder för att automtiskt fastställa trädslagsfördelning och stocklängd på timmer i traven yttre.

Några av de som valt GPV för travmätning av timmer och massaved

Oslagbar precision, effektivitet och kvalitet.

För att upprätthålla tillförlitligheten i våra mätresultat utför Biometria slumpmässiga kvalitetstester. Kvalitetstesterna innebär manuell mätning av varje stock i traven för att ta fram exakta data om volym och diameterfördelning. Vid jämförelse visar resultaten från de slumpmässiga kvalitetstesterna av GPV-systemet ett medelfel under 1%. Vårt GPV-system är i drift dygnet runt med hög tillgänglighet. På de största siterna mäter vi över 10.000 travar varje månad.

I Sverige är resultaten direkt kopplade till Biometrias system IRIS*.

*) IRIS-systemet används för att fjärrövervaka mätningar och lastdata.

Hur fungerar vårt GPV-system?

Mätningsprocessen innefattar sex kamera-laserpar, och sex högupplösta färgkameror noggrant placerade i ett 20 meter långt tält. Vid ankomst registrerar lastbilsföraren sig själv via en skärm som är placerad vid tältets inpasseringsport.

Därefter åker lastbilen genom tältet med en låg hastighet och de totalt 12 kamerorna tar över 6000 bilder per sekund. När lastbilen har passerat igenom tältet 3D-kalibreras alla bilder ihop och avancerad bildbehandling lokaliserar travar och synliga stockar. Med digital ankomstverifiering är mätningen och alla delresultat är klar ungefär 30 sekunder efter genomförd bildtagning. Resultatet presenteras på ytterligare en skärm efter tältet och efter ett snabbt första godkännande från Biometrias fjärrmätningscentraler så kan åkaren lasta av. Hela proceduren tar ca 90 sekunder.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.