Väldigt många applikationer är unika. De flesta av våra kunder har unika produkter, produktionsförhållanden och problemställningar. 

Som systemintegratör av visionsystem erbjuder Mabema kostnadseffektiva helhetslösningar inom automatisk avsyning. Med ett visionsystem ges möjlighet att automatisera ett flertal kritiska delar i en produktionskedja. Man kan göra allt från enkel kontroll av närvaro och frånvaro till detektering och verifiering av svåra mönster och komplicerade strukturer. Vi använder oss av såväl traditionell visionteknik som det senaste inom deep learning/AI.

Kundanpassade lösningar för machine visionsystem.

Med hjälp av visionteknik kan man öka såväl produktivitet som produktkvalitet för att i slutändan även öka lönsamheten. Visionsystem kan till exempel lösa monotona arbetsmoment såsom kvalitetsavsyning och produktionsövervakning.

Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar med såväl smartkameror och PC-baserade system med många kameror. Vi arbetar både med 2D- och 3D-kameror och med såväl traditionella visionverktyg som med den senast teknologin inom Deep Learning / AI.

Applikationsexempel...

Ytavsyning

På samma sätt som man ibland vill kontrollera närvaro av något vill man ibland försäkra sig om dess frånvaro. En typisk sådan är ytavsyning där man på en mer eller mindre plan yta vill kontrollera att inga defekter uppkommit i processen.

Närvarokontroll

Närvarokontroll är en klassisk och ofta relativt enkel kontroll som är lämplig för visionsystem. Exempel på applikationer är närvaro av ett tryck eller detaljkontroll av ett större montage. I en del fall kan man lösa närvarokontroller med enklare visionsensorer medan det i andra fall krävs avancerade PC-baserade visionsystem.

Kvalitetskontroll

Begreppet kvalitetskontroll som applikationsområde är ganska luddigt men vi vill gärna visa lösningar som inte kan klassificeras som till exempel mätning och närvarokontroll.

Robotbaserad inspektion

Många produkter är stora och/eller komplexa till sin form och är därför svåra att avsyna med fast monterade kameror. Genom att låta en robot förflytta kameran till de positioner som ska avsynas kan man avsyna närmast oändligt antal positioner med en enda kamera.

OCR / OCV och kodläsning

Många produkter märks med till exempel text eller kod för att ge produkten ett eget ID vilket möjliggör till exempel spårbarhet. Detta förekommer både inom industri- och konsumentprodukter. Det är praktiskt att använda visionsystem för läsning av text och kod då man i många fall kan kombinera läsningen med andra kvalitetskontroller som visionsystemet kan utföra.

Mätning

Kontrollmätning av detaljer är en klassisk visionapplikation. Det är också ett moment som är mycket tacksamt att automatisera då manuell mätning både är monotont och tidsödande. Det är också möjligt att få en mycket hög noggrannhet vid mätning med visionsystem. Det är naturligtvis många parametrar som spelar in, framförallt storleken på objektet som ska mätas, men noggrannhet ned mot en hundradels mm är möjligt i många fall.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.