Vårt robotguidningssystem FINDER introducerades på marknaden 2011 och idag har vi installerat över 500 robotguidningssystem i tillverkningsindustrin. Kärnan av FINDER är flexibilitet, användarvänlighet och möjligheten att anpassas för att möta specifika kundbehov.

Visionbaserad robotguidning innebär att vi ger ögon till roboten. FINDER hittar produkter inom en kamerascen och skickar sedan plockkoordinater till roboten. Vision gör inte bara robotguidning mer flexibelt och kostnadseffektivt än andra robotguidningslösningar utan hjälper också till att minska kostnader för driftunderhåll.

Är du en robotintegratör?

Vi har ett nära samarbete med våra partners inom Robot Vision och har under åren etablerat ett gediget partnernätverk med de allra bästa robotintegratörerna i branschen. Vi fokuserar på robotguidning medan vi låter våra partners briljera inom automationslösningar.

Några av de som valt FINDER för robotguidning

Hur är dina produkter placerade?

Beroende på hur dina produkter är placerade passar våra olika FINDER-kit olika bra. Läs nedan om de tre olika typer av placering och vilket FINDER-kit som passar bäst.

Ostrukturerat

Vid plock av ostrukturerade detaljer passar FINDER 3D bäst då det inte behövs någon känd höjdkoordinat.

Semi-strukturerat

Vid semi-strukturerade plock där höjden på detaljerna varierar, eller där det finns mellanlägg passar FINDER Stereo utmärkt.

Strukturerat

Vid strukturerade plock, där produkterna har känd höjd används traditionell robotguidning i form av FINDER 2D.

FINDER 2D

FINDER 2D är lösningen för traditionell robotguidning, där produkterna plockas från ett plan med känd höjd. Systemet är överlägset när det kommer till att lokalisera strukturerade produkter på ett transportband eller på pall. FINDER 2D är enkel att konfigurera vilket gör installationen väldigt enkel och snabb.

FINDER Stereo

FINDER Stereo är perfekt för applikationer där det finns mellanlägg eller där höjden på produkten varierar. Systemet levererar 3D-positioner till ett mycket attraktivt pris/prestandaförhållande. En unik matchningsmetod används för att ge snabba och exakta resultat, och konfigurationen av stereokameraparet är lika enkel som med FINDER 2D.

FINDER 3D

FINDER 3D är det bästa valet när det är komplexa produkter som ska plockas, och funkar utmärkt för bin picking-applikationer. FINDER 3D levererar fullständiga 3D-koordinater till roboten och har avancerad kollisionshantering i 3D. Om applikationen kräver omgrepp av produkten kan det enkelt adderas en eller flera 2D kameror till systemet.

FINDER Tubes

FINDER Tubes är speciellt utvecklad för robotguidning i applikationer där rör, stänger och axlar ska hanteras. Genom linjerörelse av produkt eller kamera och laserbaserad 3D-skanningsteknik får roboten snabba 3D-koordinater utan fördröjning.

Fordon

Fordonsindustrin investerar i uppbyggnaden av elfordonsproduktion. Detta medför nya krav på drivlinor, batteritillverkning och materialåteranvändning, samtidigt som kraven på tillverkningshastighet och produktkvalitet kvarstår. FINDER ger flexibilitet och möjlighet att kundanpassa robotguidningslösningen i såväl nya som vid utbyte i befintliga robotceller, och är ett tryggt val för en pålitlig omställning.

Maskinbetjäning

Roboten plockar motor och drivlineprodukter, som till exempel kugghjulsämnen, stänger och lagertäcklock innan bearbetning. FINDER guidar hanteringen av strukturerade produkter från ett transportband eller pall utan fixturering, såväl som direkt ur pall eller låda.

Motor- och drivlinemontering

I monteringcellerna sker ett inflöde av komponenter i pallar med mellanlägg eller dedikerade blister. FINDER guidar den eller de robotar som plockar produkterna innan de paras ihop eller placeras i monteringsposition.

Pressautomation

FINDER används för att verifiera produktens position och vinkel för att säkerställa god kvalitet och undvika att skada gjutformen. FINDER guidar hanteringen av ämnen och pressade metallprodukter innan svetsning eller montering oavsett om produkterna är staplade eller hänger i ett ställ.

Målning och tätning

Högkvalitativ målning och tätning av fordonskarosser kräver 3D-positionering. FINDER lokaliserar karossen baserat på en eller flera referenspunkter och guidar sedan roboten till rätt startposition.

Metall- och maskinbearbetning

Med ett brett sortiment av produkter i varierande storlek, form och typ av material, kräver metall- och maskinbearbetningsindustrin en flexibel tillverkningsprocess. Produktionssystemen måste vara lätta att använda för operatörerna. Genom att välja FINDER kan den mest effektiva visionsteknologin användas. Även en blandning av 2D- och 3D-vision stöds, med samma användarvänliga gränssnitt. Dessutom kan ett inspektionssteg enkelt läggas till för efterföljande kvalitetskontroll av de lokaliserade produkterna.

Maskinbetjäning

Robotar används för att ladda och plundra olika typer av bearbetningsceller. Inkommande material kan ligga strukturerat (t.ex. förbearbetade produkter som ligger i pall med mellanlägg eller blister), staplade (t.ex. plåtprofiler), eller ostrukturerat (t.ex. gjutna eller smidda produkter i pall).

 

Montering

Innan montering genom svetsning, skruvning eller annan metod plockar roboten staplade eller strukturerade subkomponenter från t.ex. transportband eller ljusbord. FINDER levererar produkternas positioner och vinklar för korrekt placering i montertingsfixturerna.

Gjuteri och smide

Gjuteriindustrin strävar efter att öka värdet av levererade produkter genom ökad förädlingsgrad och produktkvalitet. Automatisering är viktigt för att minimera riskerna av tung och monoton manuell hantering. FINDER bidrar med beprövad robotguidning, inklusive industrikameror med hållbara och stabila kamerahus som passar i automationslösningar för materialhantering och maskinbearbetning. Med FINDER kan det även läggas till ett steg för kvalitetsinspektion vid behov.

Montering av sandkärnor

Precisionen vid positioneringen av sandkärnor och kolvar är oerhört viktig för att producera högkvalitativa gjutformar. FINDER levererar de plockkoordinater som möjliggör automatisk montering i kolvarna.

Maskinbetjäning

Den stora variationen i form och utseende på både gjutformar och smidda produkter kräver flexibla produktionssystem. FINDER lokaliserar greppositionerna automatiskt, så att maskinen kan laddas för bearbetning av både stål- och aluminiumprodukter.

Plast och gummi

Producenter av plast- och gummiprodukter investerar i automatisering för att minska sina produktionskostnader, förbättra produktiviteten och höja produktkvaliteten. FINDER levererar exakta produktpositioner samtidigt som kontroll av exempelvis tillräcklig fyllnadsgrad i gjutformens hålrum eller defekter i produkten kan göras.

Materialhantering

Inom formsprutning kännetecknas produktionen av korta cykeltider. Produkterna ligger ofta semi- eller ostrukturerade i lådor eller på pallar, och lokaliseras av FINDER före hantering och förädling.

Montering

Robotens primära uppgift är att placera plast- eller gummikomponenter i speciella monteringsfixturer innan den slutgiltiga monteringen. FINDER bidrar med rätt koordinater så att roboten kan plocka produkterna, från t.ex. ett ljusbord, i olika typer av monteringsprocesser.

Konsumentvaror

En ökning av avkastningen vid tillverkning av konsumentvaror innebär hårdare krav på kvalitetskontroll, kostnadseffektivitet i de använda produktions- och förpackningsmetoderna samt för logistiken av de stora volymflödena. Möjligheten att blanda olika kameratekniker, och möjligheten att göra specialanpassningar gör FINDER till ett oslagbart alternativ både i tillverkningsprocessen och för kvalitetskontroll.

Förpackning

Med inflöde ur ett stort sortiment av produkter, som kommer in på pallar eller på transportband, är robotcellens uppgift att packa i kartonger och försluta dessa innan lagring och transport. I robotcellen levererar FINDER korrekta koordinater och greppvinklar på inkommande produkter.

Materialhantering

Vid tillverkning av sanitetsprodukter är flera olika sorters porslinsprodukter blandade på paletter som rör sig genom förbränningsugnen. FINDER används för att identifiera och lokalisera de olika produkttyperna, så att man kan säkerställa rätt typ av hantering senare i tillverkningsprocessen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.