Två planerade GPV-installationer under Q2!

Två planerade GPV-installationer under Q2!

Vår GPV är ett helt automatiserat system baserat på bildbehandling, utvecklat för att mäta volymen av timmertravar som transporteras på lastbilar från skogarna till sågverk eller massabruk. Sverige är en av världens största och viktigaste exportörer av träprodukter,...